ArtMadeThis samarbetar nu även med Varbergs kommun 2017!

Vi står för följande*:
• Ersättning till konstnärer på 1400kr/m2.
• Belysning av varje verk.
• Tavla med info om varje verk och konstnären.
• Färg (Grundmålning och till motivet) samt klotterskydd**
*Vi reserverar oss för ev. felskrivningar.
**Gäller dom färgtyper som det går att klotterskydda.

ArtMadeThis är ett urbant konstprojekt där 34 lovande kvinnliga konstnärer redan fått möjligheten att sätta sin prägel på lika många fasadpartier i Sveriges fyra största städer. Efter två lyckade år av samarbete mellan kreatören Ali Davoodi & fastighetsbolaget Vasakronan, bestämmer de sig för att under hösten 2017 fortsätta med projektet ArtMadeThis, vars huvudmål är att skapa attraktivare och mer kreativa stadsmiljöer.
I denna upplaga av det urbana konstprojektet får ytterligare 28 lovande kvinnliga konstnärer möjligheten att sätta sin prägel på lika många fasadpartier i Sveriges fyra största städer. Parterna såg chansen att få lyfta fram just kvinnliga konstnärer som de inte anser är lika väl representerade som männen på gatukonstscenen. 
Städer där ArtMadeThis kommer att fortsätta verka i under hösten 2017 är:
Stockholm 1-13 oktober
Göteborg 21-29 september
Malmö 21-23 oktober
Uppsala 15-19 oktober