Vaktpost

Hanna Stansvik storPlats: P-huset Perukmakaren
Vaktposten sitter lugnt på sin position och håller koll på omgivningarna. Hon är lojal och orubblig i sin väntan. Hennes blick är stadig och gör betraktaren medveten om att någon annan är närvarande och tittar tillbaka. Hanna Stansvik är konstnär. Hon kommer ursprungligen från Hallsberg men är nu verksam i Stockholm. Hon har gått två år på Örebro konstskola och är konstvetare på fritiden. Hannas konst behandlar kroppslighet och närvaro. Hon arbetar mycket med självporträtt, både av praktiska skäl och för att det ger henne möjlighet att testa kul grejer och vara närgången och avståndstagande samtidigt.
Hanna Stansvik is an artist. She grew up in Hallsberg but lives and works in Stockholm.
She did two years at Örebro konstskola and is an art historian in her spare time. Hanna’s art deals with issues of corporeality and presence. She mostly paints self portraits, partly because it’s convenient but it also gives her the opportunity to try fun stuff and be simultaneously intrusive and distancing.
About Sentry
The sentry is firmly sat at her post, where she keeps a firm eye at her surroundings. She is loyal and unwavering in her waiting. Her gaze is steady and makes the onlooker aware of someone watching them watching, and the presence of another being.