Ascension from the wind cave

Ulrika Netzler storPlats: P-huset Perukmakaren
Ulrika Netzler (f.1988) är en multidisciplinär konstnär vars verk utforskar känslor av vilsenhet och ordlös längtan. Hon drivs av en känsla av att andra verkligheter svävar i tysthet just ovanför våra huvuden.
Ulrika Netzler (b.1988) is a multidisciplinary artist whose work explores feelings of lostness and wordless longing. She is driven by the notion that other realities lay silently floating just above our heads.
Artist site